مشکلات استخر با رنگ های متداول

مشکلات استخر با رنگ های متداول

مشکلات استخر با رنگهای متداول

از شروع گود برداری درانواع استخرهای تفریحی و صنعتی و پس از عایق بندی تمام سطوح استخر اکثر مصرف کنندگان بخصوص صاحبان استخر تفریحی از رنگ استخری استفاده مینمایند.

بدلیل ساختار انواع رنگهای قبلی استخر هر دو یا سه سال در استخرهای سربازبدلیل چسبیدن خزه وریز گرد درختان و تشکیل جلبرگ وکثیفی بیش از حد استخر نمیتوان کاملا با انواع شوینده ها و ابزار شستشو مانند فرچه پلاستیکی یا فرچه سیمی تمیز کرد .

شکل ظاهری استخربرای اکثر مصرف کنندگان قابل قبول نیست ناچار میگردند تا مجددا از رنگهای متداول قبلی استفاده کنند .

این تکرار در درازمدت مصرف کننده را با هزینه های مجدد و افزایش زمان جهت باز سازی رنگ روبرو میکند .

بعضی از تولید کنندگان رنگ استخر سعی نموده اند تا میزان دوام و مقاومت رنگ را افزایش دهند وموفقیت خوبی را بدست نیاورده اند.

طی دهه اخیر در رشد دانش مواد شیمیائی بخصوص در صنعت انواع نانورنگ تغییرات خوبی صورت گرفته است.

رنگ مورد نظر به عنوان نانوعایق رطوبتی رنگی با چسبندگی بالا و کشسانی مناسب و مقاوم در برابر سرما و گرما میباشد وعلاوه بر استحکام بالا براحتی قابل شستشو میباشد.

نانوعایق رطوبتی رنگی استخری علاوه بر کیفیت بدلیل عدم نیازمجدد تکرار محصول در هر دو یا سه سال بخصوص در مکانهای سرباز و گردو خاک و انواع ریزگرد درختان و……توجیح اقتصادی مناسبی را برای مصرف کننده دارد ونیاز نیست هر چند وقت مصرف کننده ملزم باشد تا رنگ استخر یا تعمیر استخررا انجام دهد.

نانو عایق رطوبتی رنگی در آینده نه چندان دور جایگزین رنگهای متداول قبلی استخر خواهد گردید .

این مهم هم از نظر اقتصادی وزیبائی و ماندگاری بالا برای مصرف کننده حائز اهمیت است .

به موازات نانو عایق رطوبتی رنگی محصول دیگری نیز در بعضی از مواقع کاربرد دارد به نام نانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ یا نانو عایق رطوبتی شفاف رقیق بخصوص در تعمیر استخرکه کاربرد آن را متخصصین میتوانند مشاوره و راهنمائی کنند.

اشخاصی که با محصول جدید آشنا شده اند دیگر از رنگهای متداول معمولی استفاد نمیکنند.

با اطمینان خاطربه مصرف کنندگان نانو عایق رطوبتی رنگی یا نانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ یا نانوعایق رطوبتی شفاف رقیق معرفی و پیشنهاد میدهند.

ارسال یک پیام

Create your account