عایق رطوبتی نانوشفاف مایع: صنعت خودرو

عایق رطوبتی نانوشفاف مایع

صنعت خودرو

اختراع وتولید خودروهای اولیه و عایق رطوبتی  که با موادهای بسیار سنتی حتی (چوب – پلاستیک – پارچه – فلز و…..)در بدنه. و پس از مدتی تحقیق و پژوهش جهت رفع عیوب قبلی کم کم بصورت انبوه تولید گردید .

تولید صنعت خودرو و رشد این صنعت از اوایل قرن بیستم آغاز شد.با توجه به شروع و تحول صنعت درتمامی زمینه ها خودرو نیز شروع به رشد کردن نمود. با توجه به آن زمان و امکانات محدود اولین خودروهائی که تولید شد. با این که از بسیاری امکانات برخوردار نبود شوق و شعفی برای مردم ایجاد نمود.

در همین راستا تولیدات ابتدائی خودرو بعضی از سرمایه گذاران را ترغیب نمود. تا در تولید خودرو سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به نوع آوری در حمل ونقل افرادروز بروز استقبال بیشتر شد. با استقبال مصرف‌کنندگان و اشتیاق بیش از حد خریداران با سرعت بالا امکانات و توانائی اتوموبیل را گسترش دادند. با اینکه در ابتدا امکانات کمتری درتولید خودرو وجود داشت. استقبال غیر قابل تصوری رامردم یا بهتر است گفته شود کسانی که از توانائی مالی خوبی برخوردار بودند.راغب به خرید آن شدند. هر چه زمان میگذشت و تنوع وتغییرات مناسبی در کیفیت و زیبائی خودرو صورت میگرفت .

                                                                  مصرف کنندگان

زیادی به خودرو روی آوردند . همین موضوع تولید کنندگان را واداشت تا بطور مدام امکانات و تجهیزات بیشتری را برای بدنه و قطعات ایمن تری را به خودرو اضافه کنند..    بسیار سریع بعضی از کشورهای در حال رشد صنعت بعضی از سرمایه گذاران را راغب نمود تا در صنعت خودرو ورود کنند تا از درآمد بسیار قابل توجه آن بی نصیب نگردند و این موضوع به موازات رقابت و درآمد تحول بسیار قابل توجهی را در صنعت اتوموبیل ایجاد نمود.

 با توجه به اینکه خودرو سواری یا اتوموبیل حمل ونقل افراد را انجام میدهد از گذشته تاکنون میتوان اتوموبیل را به سه قسمت اصلی تفکیک نمود.

(عایق رطوبتی نانو بدنه خودرو – موتور – قطعات فنی زیر خودرو)

جهت آشنائی برای رنگ آمیزی قطعات اتوموبیل با محصول جدید رنگ عایق رطوبتی نانوشفاف وعایق رطوبتی نانورنگی. (مشکی – خاکستری) بر مبنای نیاز واهمیت آن وایمن بودن خودرو لزوما به قسمت زیر استفاده میگردد.

الزاما به نکات فنی قطعات و ضعفهائی که در قطعات زیر خودرو وجود داشته. و هم اکنون نیز وجود دارد. در صورت بی توجهی و عدم استفاده کردن از محصولات نسل جدید عایق رنگ عایق رطوبتی .نان وبا کیفیت بی نظیرکه در جایگاه صنعت تحول ایده آلی را بوجودآورده است.

                                    این رنگ همزمان عایق رطوبتی نانو و حرارتی شفاف یا رنگی میتواند تمامی مشکلاتی را برطرف کند .

عایق رطوبتی نانورنگی: صنعت خودرو

از گذشته در واقع از زمان شروع تولید خودروهای اولیه یا بهتر است ذکر شود. اتوموبیل ساده و ابتدائی جهت محافظت از قطعات زیر خودرو( فنر – شاسی – سیبک – میل تعادل و…….).تاکنون صرفا از رنگ معمولی یا از نظر تولید کننده گان رنگ مخصوص قطعات استفاده میگردد .

هم اکنون نیز اغلب تولیدکنندگان از این روش قدیمی ودر واقع میتوان با اطمینان گفت رنگهای با مقاومت نامناسب استفاده مینمایند.

صرفا رنگ اجرا شده در تمامی قسمتهای قطعات زیر خودرودرانواع جاده‌ها درمقابل بارانهای اسیدی – برف – سنگ ریزه ها – .گرما وسرما مقاومت لازم را ندارد .

 با توجه به مشکلات و حتی خطرات پوسیدگی و جدا شدن قطعات در هنگام حرکت سالهاست که مصرف‌کنندگان را در معرض خطر قرار داده و متاسفانه مشکلات جانی و مالی را در پی داشته. و قطعا تمامی تولیدکنندگان باید این مشکل اساسی را رفع نمایند. تداوم روش قبلی خطرات را افزایش خواهد داد.

بهتر است ذکر شود اکثر تولیدکنندگان اغلب تمایل دارند. جهت رضایت مشتریان و فروش بیشترو رقابت با تولیدکنندگان صنعت خودرو و رشد. هر چه بیشتر تولیدات خود روز بروز نه تنها از نظر زیبائی و مدرن بودن همچنان ازنظر ایمن بودن خودرو پیشتاز باشند .

 این رقابت تنگاتنگ نه تنها برای تولیدکنندگان مفید است. بلکه مصرف کننده گان را نیز راغب و از نظر ایمنی مصون نگه میدارد.

     با رشدتکنولوژی وفناوری روز امروز درقرن بیستم و قرن بیست و یکم جهت رفع مشکل اساسی. (زنگ زده گی و پوسیده گی قطعات زیر خودروبا دانش امروزعده ای از شیمی دانان محصولات نسل جدید رنگ عایق رطوبتی نانوشفاف (رقیق – غلیظ). یا عایق رطوبتی نانورنگی را ابداع کرده اند تا این مشکل اساسی را کاملا برطرف نمایند.

نسل جدید عایق نانو:

 جهت آشنائی بیشتر با رنگ عایق رطوبتی نانو رنگی و عایق رطوبتی نانو حرارتی شفاف بیشتر به این مهم پرداخته میشود.

 در صنعت محصولات شیمیائی در دو ده اخیر تحولات شگرفی صورت گرفته. که این منجر به حل بیشتر مشکلات در صنایع و بخصوص درصنعت خودرو و قطعات فنی زیر خودروصورت گرفته. و استفاده از این محصول بسیارمفید بوده. و تمام تولیدکنندگان نسل جدید خودرو میتوانند مشکلات اساسی گذشته را رفع نمایند.

رنگ عایق رطوبتی نانو وحرارتی شفاف مایع یا عایق رطوبتی نانورنگی مایع پس از اجرا روی قطعات زیر خودرو کاملا مشکل زنگ زده گی و پوسیده گی و جدا شدن و کنده شدن قطعات از خودرو را حل مینماید.

در صورت استفاده آن در قطعات زیر خودرو قبل از مونتاژ یا بعد از مونتاژ و سهولت در اجرا و مقرون بصرفه بودن عایق رطوبتی مایع رنگی یا عایق رطوبتی مایع شفاف تمامی تولید کننده گان قطعات خودرو و خودروسازان سبک وسنگین(خودرو)خدمت شایانی را به مصرف کننده گان عرضه مینمایند.

در صورت جدیت و اهمیت دادن به این مهم که بدان تاکید شد تحول بسیار مهمی در صنعت خودرو ایجاد میگردد .

    

ارسال یک پیام

Create your account