عایق استخر

عایق استخر

عایق استخر چیست؟

با توجه به مشکلات عدیده در استخرهائی که از عایق بندی مناسبی استفاده نمیکنند و طی چند ده اخیر جهت جلو گیری از ترک خورده گی سطح استخر با محصولات سنتی از قبیل قیر گونی یا ایزو گام(قیررولی یا ورقی)استفاده میکنند .

تمامی استخرهای صنعتی و….. چه در فضای باز یا محیط پوشیده قرار داشته باشند همیشه با ترک خورد گی و کاهش آب استخر مواجه میگردند.

بعضی از مواقع مصرف کنندگان به شدت آسیب مالی میخورند و اغلب مصرف کنندگان اطلاعات جامع در مورد قیر ندارند باز هم اشتباه را تکرار میکنند.

قیر فرآورده محصولات نفتی است که نقش عایق استخر را میتواند اجرا کند ولی بدلیل ساختار قیر و واکنش در مقابل سرما و گرما چسبنده گی خود را از دست میدهد و اولین و اساسی ترین مشکل ترک خوردن قیر میباشد که آغاز تمامی خرابیهای محیط استخر میگردد .

اگر مصرف کنندگان به این مشکل اساسی قیر آشنا باشند قطعا بدنبال چاره اندیشی جهت رفع مشکل استخرشان خواهند رفت .

عایق رطوبتی استخری

در اوج رشد تکنولوژی در تمامی محصولات این مورد نیز با عایق نانو رطوبتی شفاف یا عایق نانو رطوبتی رنگ استخر یا عایق استخر مایع جدید (اجرای آسان– چسبنده گی بالا– کشسانی – کنترل سرمایشی – کنترل گرمایشی و….)قابل حل گردیده و با توجه به ساختار بسیار ایده آل با طول عمر بالا و هزینه مناسب تحول خوبی را میتواند در انواع استخرها ایجاد نماید.

عایق استخر و نانو عایق رنگ استخر و نانوعایق رطوبتی شفاف مایع یا نانورطوبتی رنگی استخری آبی جدید کم کم جایگزین رنگ استخری معمولی گردیده و با آشنائی بیشتر مصرف کننده گان انواع استخر سرعت تحول و جایگزنی رنگهای معمولی رنگ استخری جدید افزایش پیدا خواهد کرد .

انتخاب واعتماد مصرف کننده هم به نفع تولید کنند گان رنگ استخر جدید و عایق استخر و نانو رطوبتی شفاف مایع یا عایق نانورطوبتی ورنگ استخر آبی به نفع مصرف کننده خواهد بود.

روزی خواهد رسید که دیگر از قیرریا ایزوگام به عنوان عایق در استخرهااستفاده نکنند و علاوه بر رفع مشکلات گذشته هزینه مجددی را مصرف کنند گان درپی نخواهند داشت.

ارسال یک پیام

Create your account