ترمیم انواع استخر تفریحی

نکات اصلی کم شدن آب استخر

نکات اصلی کم شدن آب استخر

1 ماه ago
نکات اصلی کم شدن آب استخر ازدورانی که انواع استخر تفریحی و صنعتی ساخته شده است اکثر مصرف کنندگان استخر تفریحی و صنعتی با مشکل کم شدن آب در استخر مواجه هستند. جهت رفع آن و تعمیر استخریا اجرای مجدد رنگ استخربا روشهای قبلی سعی برآن دارند تا جلو گیری از کم شدن آب استخر […]
Read More

Create your account