اجرای اپوکسی در صنعت نفت

اجرای اپوکسی در صنعت نفت

از دیرباز جهت نگهداری تجهیزات پالایشگاه ها و ... از محصول پلی یورتان و کف پوش اپوکسی برای کف سالنها استفاده می گردد.
نکات فنی اجرای کفپوش اپوکسی

نکات فنی اجرای کفپوش اپوکسی

با توجه به ورود کفپوش اپوکسی که مدت زیادی از آن نمی گذرد اکثر مصرف کنندگان اطلاعات مناسبی از این محصول ندارند .
اهمیت اپوکسی در صنایع دارویی و غذایی

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی مطلقاً جذب آب ندارد و از نفوذ آب، روغن و سایر مایعات به جسم بتن جلوگیری می‌کند.
نکات فنی اجرای کفپوش اپوکسی

مزایای چسب اپوکسی


مزایای چسبهای دو جزئی مگا استون اپوکسی
افزایش سرعت سه برابری اجرا نسبت به سیستم ملات، ماسه، سیمان و اسکوپ