کفپوش اپوکسی سه بعدی

کفپوش اپوکسی سه بعدی

کفپوش اپوکسی سه بعدی مدت زمان کوتاهی در کشورمان آشنا گردیدند و بخاطر جاذبه طرحهای متنوع کفپوش بیشتر مشتریان علاقمند هستند اطلاعاتی در مورد آن داشته باشند.
اهمیت کفپوش اپوکسی در جهت استرلیزه کردن صنایع

رنگهای صنعتی

در ایران رنگهای صنعتی به محصولاتی گفته می شود که علاوه بر رنگ انواع خودروها شامل اپوکسی – پلی یورتان – پلی یوریا ترافیکی می گردد
کفپوش اپوکسی

کیفیت وضعیت تولید کنندگان در ایران

پس از ورود محصول اپوکسی از خارج تعدادی از مجریان و متصدیان صنعت رنگ اقدام به تولید این محصول کردند که بعضی از حلالها را نتوانستند به مرحله کیفی مناسب برسانند.
اهمیت اپوکسی در صنایع دارویی و غذایی

اهمیت اپوکسی در صنایع دارویی و غذایی

با توجه به اهمیت بهداشتی بودن محیط های تولید صنایع دارویی و غذایی کفپوش اپوکسی کاملا می تواند جایگزین مناسبی برای سالنهای تولید و انبار باشد.