کفپوش اپوکسی یا ترافیکی در خیابانها و بزرگراه ها

کفپوش اپوکسی یا ترافیکی در خیابانها و بزرگراه ها

کفپوش اپوکسی یا ترافیکی در خیابانها و بزرگراه ها:

سالهای مدیدی است که جهت خط کشی و در کنار بزرگراه ها یا خیابانها از کفپوش اپوکسی یا ترافیکی استفاده می گردد و بدلیل کیفیت پایین این محصول مرتب در حال خرابی و یا ترمیم یا بهتر است از واژه تجدید اجرا نام برد بدلیل مختلف در اکثر موارد جهت ارزانی و … از محصول نامناسب استفاده می گردد و این عامل باعث هزینه های زیادی می گردد و با اینکه مسئولین یا کار فرمایان شهرداری یا وزارت راه بدین معضل واقف هستند ولی باز هم بدنبال کیفیت خوب یا اجرای مناسب نیستند و ملزم می گردند در مدت بسیار کوتاهی مجددا از همان کیفیت نامرغوب استفاده نمایند . علت اصلی این انتخاب در گرو روابط غلط و هدر دادن هزینه های کلان اجرای کفپوش اپوکسی یا ترافیکی می گردد و هر میزان که افراد مجرب از قبیل تولید کنندگان یا مجریان به مسئولین هشدار و تذکرات داده و اطلاع رسانی می کنند کار فرمایان از این گونه هشدارها و اطلاع رسانی سرباز می زنند و علت آن را باید از خود کارفرمایان جویا شد .

عوامل زیادی وجود دارد که مداوم کیفیت نا مرغوب محصول را در سطح خیابان یا بزر گراه ها استفاده می نمایند و تداوم آن غیر از خرابی سریع , اجرا مجدد آن را بدنبال دارد .

امیدواریم روزی مسئولین یا کارفرمایان شهرداری و وزارت راه به این مهم توجه نموده تا هزینه های گرانی جهت تکرار یا ترمیم خیابانها و بزرگراه ها ندهند. کارشناسان بسیار مجربی وجود دارند که می توانند این معضل و خسارت اساسی را پیشگیری نمایند به امید روزی که تمامی مسئولین به این موضوع توجه نمایند .

جهت برقراری ارتباط با اکسیر ۰۲۱۶۶۰۵۲۷۱۹-۰۹۱۲۱۴۹۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید.