پودر چند منظوره کاربردهای بسیار فراوانی دارد    

بتونه کشی روی دیوارقبل از رنگ ریزی برای رنگهای روغنی و پلاستیکی واکرولیک.این بتونه کشی باعث می گردد مصرف رنگ بر روی دیوار تا سی درصد کاهش گردد ورنگ نهایی شفاف تر گردد.

پس از اجرای کناف محل درزها ی کناف و سوراخها و میخ وپیچ کاملا با این محصول پوشانده شده  و با تمامی اجزای کناف یک رنگ ویک دست میگردد.با خمیر پودر چندکاره سنگ را(سرامیک –آنتیک و….)به دیوار  یا سقف نصب کرد .در حمام وسرویس دستشوئی ونمای ساختمان ومحل آب گیرها براحتی میتوان به عنوان چسب از آن استفاده نمود.بیست وچهار ساعت پس از نصب سنگ – کاشی و…..این محصول خاص  در مقابل آب و رطوبت و…. کاملا مقاوم میگردد.لازم به ذکر است ابزارهای گچی یا کائوچوئی هم با این محصول قابل اجراست.

نصب سرامیک یا سنگ و…  در کف و انواع سالنها قابل اجراست.

استادان گچ کار میتوانند دو قاشق از این محصول را دریک استانبولی گچ سفید  مخلوط نموده تا گچ در مقابل آب مقاوم شود وضد ترک وچسبندگی گچ بر روی دیواروفوم و……افزایش می یابدو با مما نعت از زود خشک شدن گچ میتوان کشته کشی را حذف کرد.

جهت نصب پانلهای گچی دیوارهای پیش ساخته کافی است یک استکان پودر چند منظوره را داخل یک استا نبولی گچ مخلوط کرده و استفاده نمود و دراین حالت علاوه بر چسبندگی مضائف از اسراف گچ جلوگیری نمود.

کف سازی قبل از اجرای پارکت و کفپوش و سرامیک و….. اگر یک کیلو از این پودر را با سی کیلو گچ ترکیب کنیم و                                                     آنرا با همان میزان سی و یک کیو آب مخلوط کنیم دوغابی بد ست می آید که با ریختن آن در کف ساختمان و….. سطحی صاف و تراز و بدون ابزار خاصی خود به خود تراز گردیده و سطوح نا صاف را با این پودر چند منظوره هموار نمائید وپس از سه ساعت میتوان روی آن راه رفته و حتی بار گذاشته شودلازم به یاد آو ری است برای نصب پارکت و… همیشه به سطحی کاملا صاف وتراز نیاز است و این محصول پاسخگوی مصرف کنندگان میباشد.

اگر روی دیوارها ترکهای ریز مشاهده مینمائید یک مشت از این پودر را بصورت خشک بر روی ترکها بمالید وترکها پوشیده میشوند .سپس یک کتری آب رادر پائین دیواربجوشانید تا بخار آب به ترکها بخورد و چسبندگی ایجاد مینماید لازم به ذکر است برای ترکهای بزرگ از خمیر این محصول باید استفاده نمود.

اگر در کف اتاقها یا هال و…..به علت ساخت قدیمی بنا علف هرز بروید یا ترکهای بزرگ ایجاد گردیده است میتوان پودر چند منظوره رانصف به نصف با گچ مخلوط کرده و دوغاب تهیه شده را بسطوح مور نیاز بریزیم تا سطحی کاملا صاف و محکم بدست آوریم.

اساتید برای ساخت مجسمه و یا تندیس و…..مقداری از پودر چند منظوره را جهت روانسازی گچ و استحکام مجسمه میتوانند استفاده نمایند.

کاربرد دیگر این محصول کودکان میتوانند با خمیر  نهائی  مجسمه و…. بسازندو پس از خشک شدن آنرا رنگ آمیزی کنند.

برای اندود کردن گچ وخاک بهتر است یک کیلو از پودر را با سی کیلو گچ سیاه ترکیب نموده و در مقابل آب و رطوبت مقاوم میگردد.

در استانهای رطوبت خیز کار برد بسیار مناسبی را دارد.از ملات یا دوغاب یک پودر گچی مقدار لازم در داخل ظروف یک بار مصرف میتوان قطعه ای را داخل یک سطل بریزید و استحکام گچ رابه وضوح مشاهده نمائید.