پلی یوریا

تاریخچه پیدایش پلی یوریا

نیاز مبرم به حفاظت سطوح در برابر خوردگی ، تلاش های وسیعی را در جهت فرموله کردن محصولات پوششی با خواص متنوع ، در صنعت امروز می طلبد .در طی سالیان اخیر ، دانشمندان و مهندسین شیمی نوآوری هایی را در صنعت پلیمر عرضه نموده اند تا جوابگوی این نیاز باشند .از جمله پیشرفته ترین این پلیمرهای توسعه یافته ، پوشش های مدرن پلی یوریا هستند . از آنجایی که یک سیستم ایده آل حفاظت از خوردگی  باید در کلیه مراحل اعمال و اجرا با محیط زیست سازگار بوده دوام و مقاومت بالای در برابر شرایط محیطی ،دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا باشد  و همچنین از نظر هزینه مواد ، اجرا ، تعمیرات و نگهداری ، پوشش های پلی یوریا و خصوصا پلی یوریای ۱۰۰ درصد مایع دو جزئی  ، به دلیل خواص ویژه خود ، کلیه این نیازها را برآورده می نمایند .

Create your account