نکات مهم ساخت انواع استخر مقاوم

ساخت انواع استخر مقاوم

نکات مهم ساخت انواع استخرمقاوم

روش اصولی جهت شناخت هر گونه سازه ای نکات علمی ومهندسی ساخت سازه قبل از شروع الزامی است.
در مورد انواع استخر تفریحی و صنعتی در ابتدا باید موقعیت مکان و وضعیت زمین و…..رابررسی کرد تا بتوان به بهترین روشهای ممکن با مشکلات کمتری مواجه شد.
پس از بررسی موقعیت مکان پس از گود برداری از مواد لازم (میکروژۀ بتن )جهت بتن ریزی و عایق بندی مناسب میتوان انجام داد.
پس ازبتن ریزی در صورت نیاز جهت زیبائی از رنگ استخرمناسب یا کاشی استخر از نکات مهم ساخت یک استخر زیبا ومقاوم میباشد.
جهت بررسی و ساخت استخر مقاوم میتوان از اشخاصی که در این زمینه تجربه دارند استفاده نمود .
قطعا در مشاوره گرفتن از اشخاص مجرب مشکلات ساخت استخریا تعمیر استخریا رنگ استخربه حداقل ممکن خواهد رسید و لازمه هرگونه سازه ای نیاز به افراد با تجربه وآشنا به اصول مهندسی سازه دارد .
در این مقاله سعی برآن است تا اشاره کوتاهی به نکات مهم ساخت انواع استخر یا تعمیر استخر یا رنگ استخر پرداخته شود.
معمولا بیشتر استخرها در داخل زمین یعنی پس از گود برداری زمین ساخته میشود و جهت محکم بودن محیط استخر پس از گود برداری دیواره و کف استخر را مش بندی میکنند و سپس بتن ریزی میکنند و مهمترین بخش بتن ریزی( ترکیب سیمان با مواد مقاوم مانند میکرو ژل بتن) میباشد.
از گذشته نه چندان دورتاکنون اکثر سازندگان استخراز روان کننده های بتن یا الیاف بتن جهت مقاومت بیشتراستفاده میکنند.
تجربه ثابت کرده که صرفا از این گونه مواد استفاده کردن کافی نیست.
در آینده بتن با ترک خوردگی مواجه میگردد به همین دلیل گزینه مناسبتری طی دهه اخیر اختراع شده به نام نانومیکروژل بتن که پاسخ گوی مناسبی است جهت جلوگیری از هرگونه ترک در بتن استخریا رنگ استخر.
این محصول نه تنها نمیگذارد بتن ترک بخورد بلکه همزمان بتن را عایق بندی میکند تا آّبی از داخل استخر یا بیرون استخرخارج یا وارد نگردد.
مرحله بعد از بتن ریزی اگر بدون در نظر گرفتن نانومیکروژل بتن اجرا گردد محصول مناسبی وجود دارد که جایگزین انواع عایقهای قبلی میتواند دیواره های استخر و کف استخر را عایق بندی کند.
این محصول به نام نانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ یا نانوعایق رطوبتی شفاف رقیق یانانوعایق رطوبتی رنگی بهترین انتخاب میتواند برای تمامی سازندگان استخرجهت رنگ استخریا تعمیر استخرباشد .
با توجه به کیفیت عالی محصولات جدید دیگرمشکلی به عنوان ترک خوردگی سطوح استخر و کاهش آب استخر نخواهد بود.

ارسال یک پیام

Create your account