نکات اصلی کم شدن آب استخر

نکات اصلی کم شدن آب استخر

نکات اصلی کم شدن آب استخر

ازدورانی که انواع استخر تفریحی و صنعتی ساخته شده است اکثر مصرف کنندگان استخر تفریحی و صنعتی با مشکل کم شدن آب در استخر مواجه هستند.
جهت رفع آن و تعمیر استخریا اجرای مجدد رنگ استخربا روشهای قبلی سعی برآن دارند تا جلو گیری از کم شدن آب استخر را بگیرند.
برای آشنائی بیشتر مصرف کنندگان انواع استخردر ابتدا باید پی برد که چرا آب استخر کم میشود تا اساسی این مشکل مهم را حل کنند.
سازندگان استخر معمولا بعد از گود برداری محیط داخل استخررا بتن ریزی میکنند و بدلیل ساختار سیمان بعد از مدتی ترک میخورد و این مشکل اولیه انواع استخر میباشد.
سازندگان استخر پس از بتن ریزی جهت عایق بندی استخر از قیر گونی یا ایزو گام و….استفاده میکنند و قیر نیز مانند سیمان در مقابل سرما و گرما واکنش نشان میدهد باز هم مانند سیمان ترک میخورد.
با توجه به ترک خوردگی سیمان و قیرآب استخر با توجه به شدت ترک خوردگی آب استخررو به کاهش میرود.
جهت رفع اساسی این مشکلات وتعمیر استخر یا رنگ استخر نانو محصولات جدیدی ساخته شده است که تمامی مشکلات گذشته را برطرف میکند.
محصولات جدید با ساختار عایق بندی مقاوم با تنوع بالا به عنوان نانو میکروژ بتن یا نانو ژل بتن و نانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ و نانوعایق رطوبتی رنگی پایه آب کاملا زیست محیطی طی نزدیک به یک دهه اختراع گردیده است .
محصول فوق تمامی مشکلات گذشته در کم شدن آب استخر را کاملا برطرف میکند .
با توجه به مقاومت بالای آن مصرف کنندگان دیگر نگرانی جهت کم شدن آب استخر نخواهند داشت و جهت تعمیر استخریا رنگ استخر نیز میتوان از محصولات فوق استفاده کرد .
نانو میکرو ژل بتن ونانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ و نانو عایق رطوبتی رنگی با توجه به مقاومت در سرما وگرما و عدم ترک خوردن دیگر آب استخرکم نمیشود .
این محصولات جدید تحول اساسی در رفع کم شدن آب انواع استخرایجاد کرده است.
همانطور که اشاره گردید علت اساسی کم شدن آب در استخر ترک خوردن ذات سیمان و ترک خوردن ذات قیر میباشد .
لاذم به ذکر است استخرهای تفریحی که جهت زیبائی از کاشی استخری استفاده میکنند نیز این مشکلات را دارند و علت اصلی آن زیر سازی بتن معمولی و عایق معمولی میباشد و در صورت کم شدن آب محصول جدیدی بدون تخریب شدن کاشی استخر میتوان روی آن اجرا کرد .
با این محصولات جدید نه تنها مشکل کم شدن آب استخر را برطرف میکند بلکه بدلیل شفاف بودن که نام محصول نانو عایق رطوبتی شفاف غلیظ یانانو عایق رطوبتی شفاف رقیق زیبائی کاشی استخردیده میشود وبهترین گزینه جهت تعمیر استخرمیباشد .

ارسال یک پیام

Create your account