عایق رطوبتی نسل جدید رنگی EX-151-1

محصول قابل عرضه و فروش (داخل کشور- صادرات)

عایق رطوبتی مایع برپایه آب(رنگهای مختلف)

موارد مصرف:نمای ساختمان- نمای کارخانجات- داخل سوله کارخانجات(سقف و دیوار)جهت استریل و زیبائی-

انواع لوله و مخاذن- قطعات انواع خودروسبک و سنگین- قطعات قطار زمینی و متروجایگزین( رنگهای معمولی –استاتیک- اپوکسی و……)

Create your account