محصول قابل عرضه و فروش (داخل کشور – صادرات )

 

عایق (رطوبتی – حرارتی ) بر پایه آب زیست محیطی (شفاف غلیظ)

موارد مصرف: بام ساختمان (جایگزین ایزو گام )

نمای ساختمان جایگزین رنگ نما (رنگهای معمولی نمای ساختمان –کنیتکس – رنگ الیاف دار و…..)

نمای سوله کارخانجات جلوگیری از رطوبت و کاهش دما (کاهش مصرف انواع سیستمهای خنک کننده(برودتی)گرم کننده ( حرارتی )مصرف انواع انرژی به یک دهم کاهش می یابد و زیبائی .

انواع انبارهای نگا هداری( میوه – غلات – پروتئین و…)

داخل سرد خانه ها (جهت استریل و آنتی باکتریال)شستشوی مداوم داخل سرد خانه ها و بیرون سرد خانه ها (جهت کاهش مصرف انرژی)

داخل منابع و مخاذن آب شرب(خوردن)و جلو گیری از زنگ زده گی

بیرون منابع و مخاذ ن جهت خنک یا گرم نگه داشتن و جلو گیری از زنگ زده گی( زیست محیطی)

سقف و بدنه قطار (جلوگیری از گرما – سرما – زنگ زده گی )

زیر قطارهای زمینی و مترو

روی کامیون و تانکرها ی حمل آسفالت و قیر جهت جلوگیری از کاهش دما تا مقصد

روی انواع کانکس (جلو گیری از گرما یا سرما و زنگ زده گی )

روی سطح اسکله ها و بنا های آن

داخل تمامی کارخانجات صنایع غذائی (زیر  سقف – بدنه کف )

Create your account