عایق حرارتی – صنعتی نسل جدید EX 400
توصیف EX 400 بصورت سرد اعمال می شودو به عنوان عایق حرارتی – صنعتی برای کلیه سطوح بکار می رود.
سطوح قابل اجرا EX 400 مناسب جهت سطوح هر نوع فلز بوده و به راحتی قابل اجراست.
مزایا

 

شرایط اعمال

EX 400 پس از خشک شدن نهائی در محدوده دمائی °C ۲۰– تا°C ۴۰۰+ قابل استفاده بوده و به شرایط

مختلف آب و هوائی، مقاوم و سازگار با محیط زیست است.

 

EX 400 خاصیت ارتجاعی خود را در محدوده دمایی ذکر شده حفظ کرده و باعث عدم ایجاد ترک در سطح

عایق میگردد.

 

EX 400 به سهولت قابل اجرا بوده و میتوان آنرا با وسایلی نظیر قلم مو،دستگاههای پاشش،دستگاه ایرلس airless) ( و … که بهترین حالت را ایجاد مینماید، اعمال نمود.

 

توضیحات

 

 

مشخصات فنی

EX 400جایگزین بسیار مناسبی به جای پشم شیشه ، پشم سنگ ، الیاف سرامیک ، الاستومری ، پلی یورتان و … و کاربرد بسیار مناسبی جهت استفاده در تولیدات پکیج خانگی – پکیج صنعتی – ابگرمکن گازی و برقی – گاز فردار خانگی و صنعتی – لوله – مخازن و … دارد.

 

ویسکوزیته بر حسب mPas در دمای Cº ۲۵ ۲۰۰۰ ± ۱۲۰۰۰
رنگ ظاهری رنگی
وزن مخصوص برحسب g/cm³ در دمای Cº ۲۵ در حدود ۱۵/۱
زمان انبار داری در ظروف در بسته اولیه به مدت ۱۲ ماه
شرایط نگهداری از سرما زدگی و یخ زدن محصول جلوگیری نمائید
نوع حلال آب
بسته بندی در ظروف با وزن خالص ۴ ، ۱۰ و ۵۲ کیلوگرمی قابل تحویل است .

 

کاهش دما از +۴۰۰ درجه به زیر +۱۰۰ درجه