روش مصرف

آب را داخل ظرف تمیز ریخته و پودر چند منظوره را باآن ترکیب کرده و به مدت دوالی سه دقیقه منتظر مانده تا پودر کاملا خیس گردد سپس محصول نهایی را بخوبی  هم میزنیم حاصل نهایی خمیری است که تا سه ساعت ماندگاری دارد.