پلی یوریا

تاریخچه پیدایش پلی یوریا

نیاز مبرم به حفاظت سطوح در برابر خوردگی ، تلاش های وسیعی را در جهت فرموله کردن محصولات پوششی با خواص متنوع ، در صنعت امروز می طلبد .در طی سالیان اخیر ، دانشمندان و مهندسین شیمی نوآوری هایی را در صنعت پلیمر عرضه نموده اند تا جوابگوی این نیاز باشند .از جمله پیشرفته ترین این پلیمرهای توسعه یافته ، پوشش های مدرن پلی یوریا هستند . از آنجایی که یک سیستم ایدهآل حفاظت از خوردگی  باید در کلیه مراحل اعمال و نصب با محیط زیست سازگار بوده دوام و مقاومت بالای در برابر شرایط محیطی ، صدمات مکانیکی و مواد شیمیایی داشته باشد و همچنین از نظر هزینه مواد ، اجرا ، تعمیرات و نگهداری ، مقرون به صرفه باشد ، پوشش های پلی یوریا و خصوصا پلی یوریای ۱۰۰ درصد جامد ، به دلیل خواص ویژه خود ، کلیه این نیازها را برآورده می نمایند .