اپوکسی

اپوکسی

کفپوش اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین

چسبندگی بسیار خوب به سطح فلزی و بتن

مقاومت علی در برابر آب ، مواد شیمیایی ، روغن ها ، اسیدها و بازها

قابلیت مصون بودن محیط از آلودگی ها و گرد و غبار ناشی از گرده بتن

حفاظت در برابر عوامل خوردنده

استحکام بالا

بهداشتی

قابل مصرف به عنوان کفپوش یکپارچه بر کف بتن کارگاه ها انبارها ، پارکینگ ، بیمارستان ، کارخانجات