رنگ‌های ترافیکی

نکاتی در مورد محوطه های پارکینگ

با استفاده از نوع صحیح رنگ های ترافیکی، نمای محوطه پارکینگ خود را حرفه‌ای کنید. استفاده از ابزار صحیح از جمله استنسیل بتن و دستگاه خط کشی ، باعث می‌شود کار شما همان‌گونه که می‌خواهید حرفه‌ای و ماهرانه به نظر برسد

شما می‌توانید تجربه مشتریان خود را با ایجاد پارکینگ‌هایی بهبود بخشید که محل‌های توقف در آن به وضوح مشخص شده‌اند. از ماشین محاسب رنگ ما استفاده کنید. می‌توانید هزینه رنگ را با پاسخ دادن به چند سؤال در مورد نیازهای خط کشی خود مشخص نمایید.

آنچه در مورد تمامی تجهیزات از اهمیت برخوردار است این است که نیازی به استخدام فردی ندارید که این کار را برای شما انجام دهد. شما می‌توانید این کار را خود انجام داده و به نتیجه‌ ای دست یابید که گویی کار توسط یک متخصص انجام شده است.

رنگ ترافیکی تک جزئی

رنگ ترافیکی تک جزئی این پوشش سرد بر پایه رزین اکرلیک با چسبندگی بالا و خاصیت anti uv جهت خط کشی ترافیکی آسفالت و بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ ترافیکی تک جزئی مقاومت سایشی بالا دارد .

رنگ ترافیکی تک جزئی چسبندگی به آسفالت و بتن بسیار خوبی دارد .

رنگ ترافیکی تک جزئی خاصیت آنتی یو وی دارد .

رنگ ترافیکی تک جزئی انعکاس نور بالا نیز دارد