گروه بین المللی  صنعتی اکسیر با تجارب و دانش و امکانات وسیع با بیش از بیست و پنج سال فعالیت گسترده وحرفه ای با همکاری شرکتهای معتبرخارجی وداخلی در زمینه تخصصی اکثر محصولاتی که در تمامی صنایع ایران وخارج از کشور مورد نیاز وکاربرد میباشد فعایت دارد و با دارا بودن دپارتمانهای نماینده گان خارجی- دپارتمان نمایندگان –دپارتمان مجریان-دپارتمان مارکتینگ در کلیه استانها کشور خدمات شایانی را به تمامی صنایع کشور عرضه نموده و هم اکنون با دانش فنی و امکانات مورد نیازفعالیت گسترده ای نموده  تا بعضی از محصولات به کشورها ی خارج مورد نیازعرضه  کند لازم  به ذکراست به دلیل محصولاتی که مواد اصلی آن اکثرا شیمیائی میباشد نود درصد نمایندگان استانها دارای دکترا ومهندسی شیمی میباشند وبا توجه به اهمیت انواع محصولات دپارتمانهای مشاوره و مارکتینگ در استانها گروه های چهار-شش- وهشت نفر به بالامیباشد. تمامی محصولات معرفی شده تحت پوشش گروه زنجیره ای اکسیر بوده وتمامی مشتریان در کل کشور میتوانند اطلاعات لازم فنی و نمونه ها را در استانهای خود مشاهده نموده و با کارشناسان نماینده این مجموعه مذاکره نمایند وقطعا سریعتر و راحت مسئولین وکارشناسان وتصمیم گیرنده های مراکز دولتی و خصوصی نتایج مطلوبی را حاصل مینمایند

عایق حرارتی اکسیر گروپ