پودر چند منظوره

این محصول از دانش وفرآوری تکنولوژی روز بهره گرفته وطی آزمایشات  وپروسه پژوهشگران این مجموعه وبا همکاری دانشگاه علمی وتحقیقی  محقق فناوری گردیده است.

پودرچند منظوره از ترکیب گچ میکرونیزه وتلفیق چندین ماده گیاهی وشیمیایی ترکیب گردیده و مطابق شرایط زیست محیطی میباشد .

پودر چند منظوره در مقابل آب و رطوبت مقاوم میباشد که این خاصیت از خواص مهم این محصول میباشد .

مهمترین  خواص این محصول قطعه خشک شده این محصول قادر است سالها در داخل آب ماندگار باشد.

پودر چند منظوره در صنایع وساختمان مصارف متعددی دارد  و مصرف کنندگان با توجه به نیازشان  از آ ن استفاده مینمایند                          .

پایه حلال این محصول آب میباشد ودر موارد مختلف مصرف آب مور نیاز نوسان دارد.نرمالترن میزان آب مصرفی برای هر کیلو یک کیلو و سیصد گرم مناسب میباشد.