اهمیت کفپوش اپوکسی در جهت استرلیزه کردن صنایع

اهمیت کفپوش اپوکسی در جهت استرلیزه کردن صنایع

اهمیت کفپوش اپوکسی در جهت استرلیزه کردن صنایع:
کفپوش اپوکسی از ترکیب رزین و هاردنر تشکیل و آن را به صورت مایع برروی کف – دیوار – سقف می توان اجرا کرد.
علت اصلی عدم رشد میکروب – قارچ و باکتری پس از اجرا کفپوش اپوکسی یک پارچه بودن آن روی سطح می باشد و بدلیل عدم درز یا خلل و فرج در کفپوش مانع رشد انواع میکروبها می گردد و به همین دلیل در کشورهای پیشرفته سالهای مدیدی است که جهت پاک بودن محیط در تمامی فضای محیط – کف – دیوار و سقف از کفپوش اپوکسی استفاده می گردد.
در ایران در بیشتر صنایع از این محصول استفاده نمی کنند و فقط صنایعی که از مراجع بالا مانند وزارت بهداشت ملزم می نمایند و متاسفانه در صنایع غذایی و … اهمیت این محصول را جدی نمی گیرند واز همه مهم تر عدم توجه مسئولین به فضای کامل سالنها می باشد و بیشتر تاکید می کنند که اگر مثلا صنایع تولید دارو صرفا از کفپوش اپوکسی برای کف استفاده نمایند مجوز بهداشتی آنان تمدید می گردد در صورتی که دیوار و سقف سالنها نیز محل رشد انواع میکروب و … می باشد و تولید کنندگان به همین روش اکتفا نموده و جهت کاهش هزینه ها خود را ملزم به اجرای دیوار و سقف محیط تولیدشان را اهمیت نمی دهند و در واقع مطلقا عاری از میکروب و باکتری نمی باشد .

جهت برقراری ارتباط با اکسیر ۰۲۱۶۶۰۵۲۷۱۹-۰۹۱۲۱۴۹۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید.